Bạn đã sẵn sàng để tăng tốc Starup của mình chưa?

Zone Startups Việt Nam không chia nhóm cohorts và đánh giá các ứng viên liên tục trong suốt cả năm. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

Chúng tôi nhận đơn ứng tuyển quanh năm, hãy thoải mái đăng ký bất cứ lúc nào.