Kích thích tăng trưởng công nghệ ở trung tâm khu vực Đông Nam Á

Zone Startups Việt Nam hợp tác với các nhà lãnh đạo đầu ngành và cung cấp cơ hội cho các công ty đang tìm kiếm khám phá và nắm lấy các công nghệ và ý tưởng sáng tạo.

Đối tác sáng lập

Unibrands-partner-logo
vinacapital-partner-logo
ttgholdings-partner-logo
talentnet-partner-logo
accelerator-program

Chương trình tăng tốc Khởi Nghiệp

Dành cho các công ty muốn xây dựng các chương trình, trở thành đối tác với Zone Startups sẽ thúc đẩy:

  • xây dựng và phát triển các chương trình phù hợp tập trung vào các ngành dọc hoặc công nghệ để hướng dẫn và cung cấp các chiến lược cho công ty khởi nghiệp.
  • Tạo ra các cơ hội hơp tác và phát triển kinh doanh với các công ty khởi nghiệp.
  • Kết nối với các công ty khởi nghiệp có tiềm năng làm việc trên các công nghệ và ý tưởng sáng tạo.
innovation-consulting

Tư vấn đổi mới

Tư vấn cho các công ty về phương pháp tiếp cận đổi mới sáng tạo trong kinh doanh.

  • LÝ TƯỞNG: Sáng tạo thực hiện các ý tưởng kinh doanh trong một môi trường truyền cảm hứng và sâu sắc từ những người dẫn đầu trong ngành công nghệ tiên tiến.
  • CHỨNG NHẬN: Biến các ý tưởng và khái niệm thành hiện thực bằng cách xác định các công nghệ tốt nhất hoặc có liên quan nhất để giải quyết các vấn đề.
  • XÂY DỰNG: Khởi động các chiến lược và sáng kiến bằng cách phát triển và tung ra các giải pháp và sản phẩm công nghệ mới.
disruptive-tech

Tầm nhìn sớm vào các công nghệ đột phá

Xác định các cơ hội và ý tưởng mang tính đột phá

  • Phát hiện, khám phá những cách tiếp cận và công nghệ mới mang tính đột phá để có thể cải thiện hoặc thay đổi doanh nghiệp của bạn.
  • Tiếp cận vào các công ty khởi nghiệp đang phát triển các sản phẩm hoặc giải pháp có khả năng thay đổi cách hoạt động của các doanh nghiệp.
  • Tăng khả năng đổi mới của doanh nghiệp bằng cách truy cập các nguồn bên ngoài: Giao diện người dùng, Trải nghiệm người dùng, phát triển, nghiên cứu thị trường, v.v.
Quan tâm trở thành đối tác của Zone Startups Vietnam?
Zone Startups có mặt ở Toronto và Calgary, Canada, cũng như Mumbai, Bangalore và Palava, Ấn Độ.