Cấp vốn giai đoạn đầu cho các công ty khởi nghiệp công nghệ tiềm năng

Quỹ đầu tư mạo hiểm Zone Startups Ventures đầu tư có chọn lọc vào các công ty khởi nghiệp phần mềm giai đoạn đầu của Việt Nam. Zone Startups Vietnam là một phần của mạng lưới Accelerator thuộc Ryerson Futures và Zone Startups. Chúng tôi đã đầu tư vào hơn 20 công ty , với các danh mục đầu tư của chúng tôi đang tiếp tục huy động hơn 400 triệu đô la cho vòng tiếp theo.

Nhà đầu tư

Unibrands-logo
TTG-logo
Vinacapital-logo

FAQ

Q: Khi nào thì các bạn sẽ quyết định đầu t?


A: Là một phần của Zone Startups Vietnam, chúng tôi thường đầu tư vào vòng đầu tiên,  sau giai đoạn thẩm định là giai đoạn mà chúng tôi tập trung vào việc xác nhận tính thu hút khách hàng sự công nhận của thị trường.

 

Q: Các bạn sẽ đầu tư bao nhiêu?
A: Chúng tôi thường đầu tư tối đa $ 250,000 USD qua nhiều vòng. Điều này dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như nhóm làm việc, công nghệ, giải pháp và thị trường


Q: Các bạn có đầu tư vào vòng tiếp theo không?


A:Chúng tôi làm việc với các đối tác đầu tư của chúng tôi cho các công ty đang tìm kiếm các khoản đầu tư vòng tiếp theo,  và hỗ trợ các đối tác trong cơ hội đầu tư cũng như những yêu cầu khác


Q: Các công ty nào thường được đầu tư?


A: Chúng tôi tập trung vào các công ty công nghệ có khả năng mở rộng cao trong lĩnh vực kinh doanh B2B, hoặc một số lĩnh vực tiêu dùng nhất định.


Q: Các điều khoảng đầu tư như thế nào:


A: Tùy nào từng công ty cụ thể, thông thường chúng tôi đầu tư dựa vào định giá trước thẩm định

Nhà đầu tư

Cố vấn