Chau Do

 

Tại Zone Startups Vietnam, Châu phụ trách hỗ trợ các công ty startups trong việc tìm hiểu, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đồng thời tìm kiếm những cơ hội thị trường mới. Trong thời gian du học, Châu đã được chọn vào chương trình Excellence in Selling – một trong những chương trình Sales hàng đầu tại Mỹ. Với nền tảng về Marketing và Sales, Châu đã và đang hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong chương trình Tăng Tốc Khởi Nghiệp của Zone Startups Vietnam trong việc tiếp cận khách hàng và thị trường tiềm năng.

Sau khi tốt nghiệp trường University of Houston với bằng Cử nhân chuyên ngành Marketing tại Mỹ, Châu tham gia vào Zone Startups Vietnam từ tháng 10 năm 2019.